SEAT Mobility

Bez zaskoczeń

Komplet korzyści

Świadczenia w ramach SEAT Service Mobility przysługują każdemu Klientowi SEAT-a, przez pierwsze dwa lata użytkowania samochodu oraz na rok od daty wykonania przeglądu okresowego – nawet dla samochodów używanych i importowanych zza granicy. Nasze świadczenie pomoże Tobie i osobom podróżującym w przypadku awarii, wypadku, kradzieży oraz w innych przypadkach unieruchomienia pojazdu wskutek np. rozładowania akumulatora, uszkodzenia pojazdu przez gryzonie, zagubienia, złamania lub zatrzaśnięcia w pojeździe kluczyków służących do jego uruchomienia, przebicia opony, braku paliwa w zbiorniku pojazdu albo zatankowania niewłaściwego paliwa. Innymi słowy – w niemalże każdej niespodziewanej sytuacji, która uniemożliwi kontynuację podróży samochodem. Zakres świadczenia jest uzależniony od przyczyny utraty mobilności.Świadczenia przysługujące w ramach programu SEAT Service Mobility

Naprawa pojazdu w miejscu zdarzenia

W przypadku zdarzenia objętego programem udzielimy pomocy najszybciej jak to będzie możliwe. Pracownik pomocy drogowej usunie przyczynę uniemożliwiającą kontynuowanie podróży i naprawi Państwa pojazd.

Holowanie

Jeżeli nie jest możliwa naprawa pojazdu w miejscu zdarzenia, odholujemy go do najbliższego serwisu Partnera Serwisowego SEAT (zastrzegamy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie bagażu, rzeczy osobistych i przedmiotów pozostawionych w pojeździe na czas holowania). Jeżeli Państwa samochód uległ wypadkowi na terytorium Polski, odholujemy go do dowolnego wskazanego przez Państwa Partnera Serwisowego SEAT-a w Polsce.

Samochód zastępczy, dalsza podróż albo nocleg w hotelu

Jeżeli po odholowaniu samochodu do serwisu rozpoczęto proces diagnostyczny (czas trwania powyżej 2h) lub brak jest części zamiennych niezbędnych do przeprowadzenia naprawy warsztatowej, oferujemy Państwu jedno z poniższych świadczeń.

Samochód zastępczy

Na czas potrzebny do naprawy pojazdu, jednak nie dłużej niż na 3 dni robocze, udostępnimy Państwu samochód zastępczy bez limitu kilometrów (dla modeli Exeo i Alhambra auto przysługuje do 5 dni). W przypadku zakończenia naprawy, samochód należy niezwłocznie zwrócić.

Dalsza podróż (samolotem lub pociągiem)

Zorganizujemy i opłacimy kierowcy i pasażerom w liczbie nie większej niż określona w dowodzie rejestracyjnym dojazd pociągiem I klasy lub przelot samolotem w klasie ekonomicznej (bilet nie może być droższy niż przejazd pociągiem) lub transport taxówką do miejsca docelowego podróży lub do miejsca zamieszkania. Koszt podróży pokrywany jest jedynie w jedną stronę.

Nocleg w hotelu

Zapewnimy kierowcy i pasażerom, w liczbie nie większej niż określona w dowodzie rejestracyjnym, nocleg w hotelu kategorii nie niższej niż trzygwiazdkowej wraz ze śniadaniem na czas przeprowadzenia niezbędnych napraw, jednak nie dłużej niż na 3 dni. W przypadku skorzystania z opcji samochodu zastępczego pobyt w hotelu zostanie pokryty tylko za 1 dobę. Zakończenie naprawy samochodu skutkuje automatycznym skróceniem pobytu w hotelu do końca doby hotelowej.

Koszty przejazdu taksówką

W razie konieczności przejazdu taksówką pokryjemy koszty przejazdów do łącznej kwoty w złotych polskich stanowiącej równowartość 100 EUR. Transport Taxi jest również możliwy w przypadku kradzieży samochodu z poza miejsca zamieszkania.

Transport po odbiór samochodu

Zapewnienie transportu dla kierowcy lub innej wskazanej osoby, do dealera która odbierze samochód. Dostępne środki transportu to bilet na pociąg w pierwszej klasie, bilet na samolot w klasie ekonomicznej. Zasada zwrotu poniesionych kosztów. (do 400 Euro brutto)


W przypadku zaistnienia ww. zdarzeń, prosimy bezzwłocznie skontaktować się z Centralą Zgłoszeniową SEAT Service Mobility i postępować wg załączonej instrukcji:

+48 61 653 77 77
+48 61 831 99 99

Podać operatorowi Centrali Zgłoszeniowej następujące dane:

 • imię, nazwisko właściciela/użytkownika,
 • model, numer nadwozia (VIN pojazdu),
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • datę pierwszej rejestracji pojazdu lub datę ostatniej inspekcji serwisowej,
 • miejsce zdarzenia (gdzie znajduje się pojazd),
 • krótki opis sytuacji (przyczyna awarii, wypadku, okoliczności kradzieży, itp.),
 • numer telefonu, pod którym dzwoniący jest osiągalny w momencie zgłoszenia (telefon kontaktowy),
 • liczbę pasażerów (dzieci, zwierzęta),
 • czy samochód posiada przyczepę
 • czy jest to samochód hybrydowy

Zastosować się do wskazówek Centrali Zgłoszeniowej.

Podjąć starania mające na celu ograniczenie szkody i zapewnić bezpieczeństwo ruchu w miejscu zdarzenia.

Nie zlecać czynności, o których wykonanie zwrócili się Państwo do Centrali Zgłoszeniowej, innym osobom, chyba, że pomoc nie dotrze w czasie do 2 godzin od chwili zawiadomienia Centrali Zgłoszeniowej.

Przedstawić przybyłemu pracownikowi pomocy drogowej ważną książeczkę serwisową z wpisem potwierdzającym prawo do świadczeń SEAT Mobility lub wydruk potwierdzający prawo do świadczeń SEAT Mobility (dotyczy samochodów z cyfrową książką przeglądów) oraz udzielić pracownikowi pomocy drogowej stosownych pełnomocnictw w celu realizacji właściwych świadczeń.

Na życzenie Centrali Zgłoszeniowej, udzielić wszelkich możliwych wyjaśnień w sprawie zaistniałego zdarzenia.


Uwagi

 • Samochód zastępczy użyczany jest na warunkach określonych przez podmiot świadczący usługi wynajmu pojazdów, w szczególności przy uwzględnieniu konieczności przedłożenia wymaganego zabezpieczenia za użyczany pojazd. Świadczenie samochodu zastępczego nie obejmuje kosztów paliwa do samochodu zastępczego.
 • Samochód zastępczy oraz nocleg w hotelu są organizowane w miarę lokalnych możliwości.
 • Dalsza podróż organizowana jest do jednego miejsca docelowego.
 • Usługi wykraczające poza program SEAT Mobility mogą być świadczone na rzecz Klienta wyłącznie odpłatnie.
 • Program SEAT Mobility nie obejmuje awarii i unieruchomień pojazdu spowodowanych zamontowaniem w samochodzie innych niż Oryginalne części SEAT, jak również instalacji lub akcesoriów, na których montaż producent pojazdów i/lub Volkswagen Group Polska Sp. z o. o. nie wyraził zgody oraz w razie wystąpienia zdarzeń będących wynikiem nieprzestrzegania przez użytkownika pojazdu wymogów producenta w zakresie obowiązkowych inspekcji serwisowych lub zasad eksploatacji pojazdu.
 • Program SEAT Mobility nie obejmuje pojazdów należących do policji, wojska lub straży granicznej.

Zostaw nam swoje dane

skontaktujemy się z Tobą i dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb

lub
* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną.
Uprzejmie informujemy, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GRUPA PGD Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 26, 30-403 Kraków (dalej zwana Administratorem).
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Bielawski, z którym kontakt możliwy jest pod nr tel. +48 33 4861 986 oraz adresem e-mail iod@holding1.pl .
 3. Państwa dane (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) będą wykorzystywane w celu realizacji Państwa zapytania oraz są niezbędne do przedstawienia oferty.
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Danych Osobowych (dane powyżej).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez 6 miesiące od ostatniej oferty przedstawionej przez Administratora.
 6. Państwa dane mogą być powierzone podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie usług wsparcia IT w imieniu i na swoją rzecz.