5 letnia gwarancja


Gwarancja na 5 lat

5-letnia gwarancja SEAT-a obejmuje pokrycie wydatków ewentualnych napraw samochodu, które wynikają z wad materiału lub ich wykonania. Przez pierwsze dwa lata gwarancja obowiązuje bez względu na ilość przejechanych kilometrów. Kolejne lata gwarancji na auto obowiązują aż do spełnienia jednego z dwóch warunków: łącznego przejechania 150 000 km albo upływu łącznego okresu 5 lat od chwili rozpoczęcia biegu gwarancji, w zależności które nastąpi pierwsze. Wszelkich napraw samochodu w ramach gwarancji dokonujemy w Punktach Serwisowych SEAT z użyciem oryginalnych części.

Uwaga! Gwarancja SEAT-a jest przypisana do auta, a nie do właściciela, a więc nie przepada w przypadku odsprzedaży samochodu i obejmuje te same obszary.

Pobierz kartę gwarancyjną


Gwarancja na lakier i karoserię

Nowe modele SEAT-a są dodatkowo objęte 3-letnią gwarancją na brak wad lakierniczych i 12-letnią gwarancją na nieprzerdzewienie karoserii. Przerdzewienie to perforacja blachy karoserii, postępująca od wewnątrz na zewnątrz. Gwarancja ta nabiera mocy w dniu sprzedaży samochodu pierwszemu kupującemu.

Ograniczenia

Ochrona gwarancyjna obejmuje modele SEAT-a wyprodukowane w roku 2018, zamówione po 13.02.2018. Defekt musi zostać zgłoszony do Punktu Serwisowego SEAT od razu po wykryciu. Gwarancja nie obejmuje perforacji spowodowanej uszkodzeniem pojazdu, niedostatecznym dbaniem o konserwację i serwis pojazdu. Dodatkowo reklamowany fragment karoserii nie może być wcześniej poddany naprawie poza Punktem Serwisowym SEAT.

Zostaw nam swoje dane

skontaktujemy się z Tobą i dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb

lub
* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną.
Uprzejmie informujemy, że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GRUPA PGD Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 26, 30-403 Kraków (dalej zwana Administratorem).
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Bielawski, z którym kontakt możliwy jest pod nr tel. +48 33 4861 986 oraz adresem e-mail iod@holding1.pl .
  3. Państwa dane (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) będą wykorzystywane w celu realizacji Państwa zapytania oraz są niezbędne do przedstawienia oferty.
  4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Danych Osobowych (dane powyżej).
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez 6 miesiące od ostatniej oferty przedstawionej przez Administratora.
  6. Państwa dane mogą być powierzone podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie usług wsparcia IT w imieniu i na swoją rzecz.