WLTP


NOWY STANDARD EMISJI SPALIN

Nowa światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich to nowy sposób pomiaru emisji CO2 i zużycia paliwa. Nowa procedura badawcza będzie lepiej odzwierciedlać rzeczywiste warunki jazdy samochodem. Zastępuje ona wcześniejszą procedurę nowego europejskiego cyklu jazdy (NEDC) obowiązującą od 1997 roku.
AERODYNAMIKA

Im wyższy opór powietrza samochodu, tym większe zużycie paliwa. Im bardziej aerodynamiczny będzie samochód, tym mniejszy stawia opór. Nawet najdrobniejsze zmiany w aerodynamice samochodu mają duży wpływ na jego wydajność długookresową.


OPÓR TOCZENIA OPON

Podczas jazdy opór, jaki stawiają opony, obniża sprawność poprzez deformację ogumienia. Dlatego tak ważna jest jak najwydajniejsza konstrukcja opon.


MASA

Aby wprawić w ruch cięższe przedmioty, konieczna jest większa energia. Zatem im lżejszy samochód, tym mniej zużywa paliwa podczas jazdy. Spalając mniej paliwa, jest oszczędniejszy. Mniejsza waga to po prostu oszczędność,
a przy okazji lepsze prowadzenie samochodu.Bardziej realistyczne cykle jazdy


Bardziej rygorystyczne ustawienia samochodu i analizy


Dane dla wyposażenia opcjonalnego


Zbliżone do średnich temperatury otoczenia


RÓŻNICE POMIĘDZY TESTAMI NEDC A WLTP

Jak wygląda nowy standard

NEDCWLTP
Harmonogram regulacji dla UE 1998-08/17 09/17 zatwierdzenia dla nowych silników (09/18 wszystkie pojazdy)
Czas trwania / odległość 1180 s / 10966 m 1800 s / 23274 m
Czas pracy na biegu jałowym 295 s 234 s
Etapy / Temperatura początkowa Uruchomienie na zimno w cyklu „miejskim/pozamiejskim“
Uruchomienie na zimno dla wartości „niskiej/średniej/wysokiej/bardzo wysokiej”
Szybkość maksymalna 120 km/h | średnia 33,6 km/h maksymalna 132 km/h | średnia 46,5 km/h
Przyspieszenie maksymalnie 1,04 m/s2 | średnio 0,50 m/s2 maksymalnie 1,58 m/s2 | średnio 0,39 m/s2
Wyposażenie opcjonalne nieuwzględnione uwzględnione (aerodynamika, opór toczenia opon, masa)

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC.


Rok produkcji 2019, Rok modelowy 2019

Emisja CO2 (min.-max.)Zużycie paliwa (min.-max.)
Alhambra 162-184 g/km 6,2-8,1 l/km
Ateca 142-196 g/km 5,2-8,6 l/km
Ibiza 120-138 g/km 5,3-6,1 l/km
Mii 120-122 g/km 5,4 l/km
Leon 122-193 g/km 5,4-8,5 l/km
Arona 129-139 g/km 5,7-6,2 l/km
Tarraco 152-197 g/km 5,8-7,9 l/km

Rok produkcji 2018, Rok modelowy 2019

Emisja CO2 (min.-max.)Zużycie paliwa (min.-max.)
Alhambra 162-184 g/km 6,2-8,1 l/km
Arona 129-148 g/km 4,9-6,2 l/km
Ateca 142-196 g/km 5,2-8,6 l/km
Ibiza 120-138 g/km 4,4-6,1 l/km
Leon 122-193 g/km 4,8-8,5 l/km
Mii 120-122 g/km 5,4 l/km

Zostaw nam swoje dane

skontaktujemy się z Tobą i dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb

lub
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną.
Uprzejmie informujemy, że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GRUPA PGD Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy Al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków (dalej zwana Administratorem).
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Bielawski, z którym kontakt możliwy jest pod nr tel. +48 33 4861 986 oraz adresem e-mail iod@holding1.pl .
  3. Państwa dane (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) będą wykorzystywane w celu realizacji Państwa zapytania oraz są niezbędne do przedstawienia oferty.
  4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Danych Osobowych (dane powyżej).
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez 6 miesiące od ostatniej oferty przedstawionej przez Administratora.
  6. Państwa dane mogą być powierzone podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie usług wsparcia IT w imieniu i na swoją rzecz.